Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
478/UBND 29/01/2021 Công văn, Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid_19
1615 04/12/2020 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên